Breidelstraat 5
8400 Oostende

059 70 28 25

Uw Gezondheid - Onze Zorg GRATIS thuislevering Oostende Open over de middag Zaterdag ganse dag open

Breidelstraat 5
8400 Oostende

059 70 28 25

Geneesmiddelen

00000

Apotheker zijn is meer dan geneesmiddelen afleveren


GENEESMIDDELEN AFLEVEREN EN ADVIES
Naast het afleveren van voorgeschreven geneesmiddelen door een arts of elke andere daartoe gemachtigde gezondheidswerker is Apotheek Piers in Oostende volledig verantwoordelijk voor het nazicht van de voorschriften en voor wat wij afleveren.

Wij kijken na of alle geneesmiddelen die zich op uw voorschrift bevinden met elkaar verenigbaar zijn en of er geen wisselwerkingen zijn die de doeltreffendheid van de behandeling kunnen verminderen of tolerantieproblemen kunnen stellen zoals darmproblemen of een allergie.

Wij nemen indien nodig contact op met uw arts om ons ervan te vergewissen dat er geen fouten zijn begaan en vragen hem eventueel het voorschrift aan te passen. Apotheek Piers in Oostende gaat na of u de instructies van uw arts over de frequentie, dosering en het ogenblik van inname goed heeft begrepen.

Indien nodig geven wij enkele nuttige tips om u toe te laten uw behandeling goed te volgen. Wij geven u bijvoorbeeld uitleg over de te volgen posologie (= doseringen van geneesmiddelen), de voorzorgsmaatregelen bij gebruik, de interacties met andere geneesmiddelen of bepaalde eetwaren.

Gen Img 33

FARMACEUTISCH DOSSIER


Wij moeten de geneesmiddelen die u neemt registreren in uw farmaceutisch dossier. Indien u aan een chronische aandoening lijdt of allergieën voor bepaalde producten vertoont, dan kunnen wij deze met uw akkoord ook opnemen in dit dossier. Zo waken we over uw veiligheid en is een snellere analyse mogelijk ingeval van problemen.

Veiligheidshalve is het ook belangrijk dat u ons elke consumptie meldt van voedingssupplementen of producten op basis van planten die u zou hebben gekocht buiten de apotheek.

Uw farmaceutisch dossier ligt te uwer beschikking. U kan het raadplegen in onze apotheek indien u dat wenst of u kan ons om een kopie vragen. Wij zijn aan het beroepsgeheim gehouden. Uw gegevens worden veilig bewaard.

Apotheek Piers in Oostende is net zoals uw arts een vertrouwenspersoon. Wij eerbiedigen het beroepsgeheim en geven blijk van vertrouwen. Wij begeleiden de aflevering van geneesmiddelen met doelgerichte en gepersonaliseerde informatie noodzakelijk voor hun goed gebruik.

Als geneesmiddelenspecialist zijn wij in staat op al uw vragen te antwoorden. Voor de opvolging van uw behandeling en het goed gebruik van de geneesmiddelen is het altijd oordeelkundig om ons advies te vragen.

 

Reisapotheek


Wanneer u op reis vertrekt, zelfs al is het maar voor enkele dagen, is het wenselijk om een kleine maar goed doordachte reisapotheek mee te nemen. De inhoud van uw reisapotheek is natuurlijk afhankelijk van uw reisbestemming (dichtbij, naar de tropen, naar de bergen…), van het type reis (met de auto of het vliegtuig, een avontuurlijke reis, een georganiseerde trip enzovoort) en de reisduur, maar ook van een aantal persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld uw leeftijd, of u met (kleine) kinderen reist, zwanger bent, aan bepaalde ziekten lijdt enzovoort.

Als u met de auto reist, controleer dan of de wettelijk verplichte verbandtrommel van uw auto nog volledig is.

Voor een zakenreis of een plezierreis van enkele dagen of weken, met verblijf in goed ingerichte hotels, raden we aan de volgende producten mee te nemen, in beperkte hoeveelheden en rekening houdend met uw vroegere ervaringen en gezondheidstoestand.

Reisapotheek2