Breidelstraat 5
8400 Oostende

059 70 28 25

Uw Gezondheid - Onze Zorg GRATIS thuislevering Oostende Open over de middag Zaterdag ganse dag open

Breidelstraat 5
8400 Oostende

059 70 28 25

Vervallen medicatie

Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen ? Breng ze naar uw apotheker !

Geneesmiddelen zijn niet zoals andere producten. Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen kunnen bijgevolg niet vergeleken worden met andere afvalsoorten. In samenwerking met de gewesten organiseert en financiert de farmaceutische sector een selectieve inzameling van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen, zodat deze op een veilige manier vernietigd kunnen worden. Uw bijdrage in dit proces ? Twee eenvoudige en kosteloze handelingen : sorteren en terugbrengen.

1. Hou uw medicijnkastje in het oog : een belangrijk gebaar voor uw gezondheid

Bewaar geen vervallen geneesmiddelen bij u thuis. Het gebruik van vervallen geneesmiddelen is immers gevaarlijk. Vermijd ook het bewaren van geneesmiddelen die u niet meer gebruikt. Inderdaad, sommige voorgeschreven behandelingen vereisen niet dat u de hele doos of fles gebruikt. Medicijnen die in een specifieke situatie door uw arts zijn voorgeschreven of door uw apotheker zijn aanbevolen, kunnen ongeschikt of zelfs gevaarlijk zijn in andere situaties. Sommige geneesmiddelen hebben bovendien een beperkte houdbaarheid na opening. Hou dit alles regelmatig in het oog en verwijder de geneesmiddelen die u niet meer gebruikt.

2. Breng vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheek : een nuttig gebaar voor de veiligheid van u en uw dierbaren

Vanwege de schadelijkheid voor het milieu, is het verboden om vervallen of ongebruikte geneesmiddelen in toiletten, wastafels, … weg te gooien. Ook het weggooien in de vuilnisbak is sterk afgeraden (onvoorzichtige kinderen, dieren op zoek naar voedsel, …). Daarom bundelen de farmaceutische industrie, de geneesmiddelengroothandelaars en de apothekers hun krachten om vervallen of ongebruikte geneesmiddelen te verzamelen en te vernietigen. Dit systeem respecteert het milieu en garandeert de efficiëntie, de kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelen in uw medicijnkastje.

De apotheker verzamelt de teruggebrachte geneesmiddelen vervolgens in de daarvoor speciaal ontworpen dozen. De groothandelaars halen deze dozen op, waarna ze vervoerd worden naar een erkende installatie voor vernietiging.

Pic
Let op : vervallen of ongebruikte geneesmiddelen mogen niet naar het containerpark gebracht worden. Ze moeten altijd naar uw apotheker teruggebracht worden. De apotheker neemt ze kosteloos terug met de bedoeling ze te laten vernietigen (de farmaceutische sector neemt de kosten voor de vernietiging op zich).
Pic 1